Ayon sa Department of Foreign Affairs (DFA) Undersecretary na si Eduardo de Vega, inaaral ng pamahalaan ng Pilipinas ang posibleng pagtanggal ng deployment ban sa Kuwait matapos na suspindihin nito ang pagbibigay ng bagong visa sa mga Pilipino kamakailan. Sa isang panayam sa Dobol B TV, sinabi ni De Vega na ang pagtigil sa pagbibigay ng mga visa ay tugon ng Kuwait sa pagbabawal ng Pilipinas sa pagpapadala ng mga bagong household workers sa bansang Arabo noong Pebrero.

Binanggit rin niya na gustong tanggalin ng pamahalaan ng Kuwait ang mga shelter para sa mga naglayas na household worker dahil hindi ito pinapayagan sa kanilang batas. Dagdag pa niya, ayaw rin ng Kuwaiti government na kontakin ng Philippine government ang mga employer ng OFWs na nagrereklamo tungkol sa pang-aabuso at iba pang mga isyu.

Sinabi ni De Vega na ang Pilipinas ay nagpapatupad ng mga hakbang upang maprotektahan ang mga manggagawa batay sa kanilang mga batas at regulasyon. Mayroon ding scheduled na pagpupulong ang dalawang bansa sa darating na Mayo, subalit maaaring maantala ito upang mag-adjust sa agendang pag-uusapan.

Ayon sa DFA, kumpiyansa sila na makakahanap ng isang mutual at satisfactory solution upang maprotektahan ang lahat ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa Kuwait. Sa ngayon, mayroon umanong 275,000 hanggang 300,000 dokumentadong Pilipino sa Kuwait kung saan 70% ay household workers at 30% ay non-household workers.

Narito ang sampung posibleng rason kung bakit binan ng Pilipinas ang pagpapadala ng mga OFW sa Kuwait:

1. Pang-aabuso sa mga OFW – Maraming naiulat na kaso ng pang-aabusong pisikal at emosyonal sa mga OFW na nagtatrabaho sa Kuwait. Ang ilan sa kanila ay kinukulong, pinapahirapan, at hindi binabayaran ng kanilang mga employer.

2. Mga hindi ligtas na trabaho – Marami sa mga OFW sa Kuwait ay nagtatrabaho bilang mga kasambahay at karaniwan nilang natatagpuang mag-isa sa mga bahay na hindi ligtas para sa kanila. Ito ay nakakapagdulot ng di-matuwang na kalagayan at kawalan ng proteksyon para sa kanila.

3. Hindi sapat na proteksyon ng mga batas sa Kuwait – Maraming hindi ligtas na mga trabaho sa Kuwait ay hindi sapat na protektado ng mga batas at regulasyon ng pamahalaan ng Kuwait, na lumilikha ng isang kawalan ng seguridad para sa mga OFW.

4. Pangangailangan ng mga kailangan ng mga OFW – Maraming mga OFW sa Kuwait ang hindi nakakatanggap ng wastong suporta at pagkalinga mula sa kanilang mga employer at gobyerno. Sa pamamagitan ng pagbabawal sa pagpapadala ng mga OFW sa Kuwait, naglalayon ang bansang Pilipinas na maprotektahan ang kanilang mga mamamayan at masiguro na sila ay nabibigyan ng tamang tulong at kalinga.

5. Mahirap na kondisyon sa trabaho – Maraming mga OFW sa Kuwait ang nagtatrabaho sa mahirap at hindi ligtas na mga kondisyon. Kadalasan, sila ay inilalagay sa mga panganib tulad ng pag-akyat sa mga taas ng gusali para maglinis ng bintana o pagtatrabaho sa mga mainit na lugar nang walang sapat na proteksyon.

6. Hindi pagkakapantay-pantay sa sahod – Marami sa mga OFW na kasambahay sa Kuwait ay hindi binabayaran ng kanilang mga employer ng tamang sahod. Ito ay isang malaking suliranin dahil kadalasan ay sila lamang ang nagtustos sa kanilang pamilya sa Pilipinas.

7. Paglabag sa karapatang pangtrabaho – Ang ilang mga OFW sa Kuwait ay nakaranas ng paglabag sa kanilang karapatang pangtrabaho. Kadalasan, sila ay inilalagay sa mga kontrata na hindi makatarungan at laging tinatakot na papauwiin sila kung hindi sila sumunod sa kanilang mga employer.

8. Problema sa kalusugan – Marami sa mga OFW sa Kuwait ang nakararanas ng kalusugang problema dahil sa hindi ligtas na kondisyon sa trabaho at hindi sapat na pagkain at oras ng pahinga. Kahit na mayroong health insurance at iba pang benepisyo, ang kalidad ng serbisyo ay hindi palaging sapat upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan.

9. Kawalan ng proteksyon sa pagpapaalala – Ang mga OFW sa Kuwait ay nagiging biktima ng pang-aabuso at karahasan dahil sa kawalan ng proteksyon mula sa kanilang mga employer at gobyerno. Kadalasan, sila ay hindi pinapayagang magreklamo o magsumbong tungkol sa pang-aabuso dahil sa takot na mawalan ng trabaho.

10. Masama ang kalagayan ng mental health – Dahil sa mga suliraning pang-emosyonal at mentalidad sa Kuwait, marami sa mga OFW ay nakakaranas ng pagkabalisa, depresyon, at iba pang mga mental health issues. Hindi sapat ang suporta na kanilang natatanggap mula sa kanilang mga employer at gobyerno upang malunasan ang kanilang mga kalagayan.

Sa kabuuan, ang pagbabawal sa pagpapadala ng mga OFW sa Kuwait ay ginawa upang maprotektahan ang kanilang kaligtasan at karapatan. Bagamat may mga ilang pagkakataon na nahirapan itong gawin sa gitna ng mga suliranin sa ekonomiya, ang pangmatagalang layunin ng bansa ay upang masiguro na ang lahat ng kanilang mamamayan ay nabibigyan ng tamang proteksyon, kalidad ng buhay, at karapatan.