Ang sakit ng ngipin ay isang pangkaraniwang kondisyon na maaaring maging sanhi ng labis na kahirapan. Madalas, ang sakit na ito ay nangyayari kapag ang pinakaloob na layer ng ngipin, o ang dental pulp, ay namamaga. Ang pulp ay binubuo ng mga sensitibong nerbiyo at mga daluyan ng dugo, kaya’t kapag ito’y namamaga, nagdudulot ito ng sakit.

May iba’t ibang dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit ng ngipin. Ilan sa mga ito ay ang tooth decay o bulok na ngipin, manipis na enamel ng ngipin na nagdudulot ng pangingilo, at impeksyon. Ang impeksyon sa ngipin ay maaaring magdulot ng iba’t ibang sintomas tulad ng pagkakaroon ng nana at bukol sa gums o gilagid.

Bukod dito, ang abnormal bite at pagkikiskisan ng mga ngipin ay maaari ring maging sanhi ng sakit ng ngipin. Maaaring mangyari ang sakit ng ngipin pagkatapos ng pagbunot ng ngipin, at maaaring magpatuloy ito hanggang sa ang sugat ay tuluyang gumaling.

Sa kabuuan, ang sakit ng ngipin ay maaaring maging resulta ng iba’t ibang mga kondisyon o mga gawain. Mahalaga na kumonsulta sa isang dentista kapag nakaranas ng matinding sakit ng ngipin upang malaman ang eksaktong sanhi at makakuha ng angkop na paggamot.

Source: Hello Doctor, The Asian Parent, Healthful Pinoy

Full credits to the owner of the photos that is use for this article.