Matapos ang mga taon ng pagkakalugmok ng ekonomiya ng Pilipinas, nakapaglunsad ng 15 hakbang para sa ikakaunlad ng bansa ang Administrasyong Marcos.

Ang una at mahalaga sa mga hakbang ay ang pagbabago sa mga polisiya sa pagpapatakbo ng negosyo para mapadali ang mga proseso at mapabuti pa ang kondisyon ng mga negosyo sa bansa. Ang kagandahan ng layuning ito ay para mas mapaganda ang kalagayan ng negosyo at patuloy na magtiwala ang mga dayuhang mamumuhunan.

Ang pangalawang hakbang ay nakatuon din sa pagtataguyod sa mga pribadong sektor ng lipunan upang mas mapabilis ang pag-unlad ng industriya at makapagbigay ng maraming trabaho sa mga Pilipino. Ito ay may mga layuning maging mas lalo pang malakas, may kaunlaran ang kumpetisyon sa merkado, at mapataas ang produksiyon ng mga produkto sa bansa.

Nais din ng administrasyon na palawakin ang agrikultura bilang isa sa mga pangunahing sektor ng ekonomiya. Ito ay magandang hakbang para makapagbigay ng mga pagkakataon para sa mga magsasaka at mamamayan ng kanayunan. Sa pamamagitan ng pagpapabuti ng mga produktong agrikultural, makatutulong ito sa pagpapaunlad ng sector ng agrikultura at magbibigay ng mga oportunidad sa mga magsasaka at manggagawa sa sektor.

Ipinapalawak din ng administrasyon ang turismo sa bansa upang mapataas ang kita mula sa sektor na ito at magbigay ng trabaho sa mga Pilipino. Ang layunin ay mas maipagmalaki ang mga magagandang tanawin, kultura at kasaysayan ng bansa upang sa ganoon ay magkaroon ng interes sa bansa ang maraming mga turista.

Sa pangunguna ni Pangulong Marcos, isinusulong din ang pagpapalakas ng imprastraktura sa bansa upang mapaunlad ang transportasyon at mga proyekto ng konstruksyon. Sa pamamagitan ng pagbubuo ng mga imprastraktura tulad ng mga tulay, kalsada, atbp., magiging mas accessible ang mga lugar sa bansa at mas mapapabilis ang pag-unlad hindi lang sa kalakalan pati na rin sa transportasyon.

Binibigyang-diin din ng administrasyon ang paglikha ng mga industriya upang makapagbigay ng mga trabaho at mapataas pa ang produksyon sa bansa. Ang paglikha ng mga industriya ay nakatutulong sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa dahil mas mapapataas nito ang produksyon at paglilingkod mula sa mga sektor na ito.

Dagdag para sa mga ito, nais ng administrasyon na palawakin ang internasyonal na kalakalan upang mas mapabilis ang pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Ang layunin ng ating gobyerno ay mas lalo pang mapalakas ang kalakalan ng bansa upang dumami ang mga oportunidad ng mga negosyanteng Pilipino na mas mahikayat ang ibang lahi na mamuhunan dito.

Isinusulong din ng administrasyon ang pagtutulungan ng publiko at pribadong sektor upang matugunan ang mga pangangailangan ng mamamayan at ng ekonomiya sa pangkalahatan. Magbibigay ito ng mas magandang serbisyo sa mga mamamayan at magkakaroon ng maayos na ugnayan ang publiko at pribadong sektor.

Nakatuon din sa pagpapalakas ng edukasyon ang administrasyon upang mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga Pilipino. Ang layunin ay mas lalo pang palakasin ang kasanayan ng mga Pilipino upang magkaroon sila ng mga oportunidad at magagamit nila ito para sa kanilang kinabukasan.

Nais ng administrasyon na mapalawak ang teknolohiya, mas mapabilis ang pagpapabuti ng mga sistema ng komunikasyon sa bansa, at mabilis ang pagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayan. Layunin din nito na maabot ang mga sektor ng bansa na hindi pa nakakaranas ng epektibong serbisyo sa komunikasyon.

Binibigyang-diin din ng administrasyon ang konsyumerismo upang maprotektahan ang mga karapatan ng mga mamimili at magbigay ng magandang serbisyo sa kanila. Ipinaglalaban ng administrasyon na protektahan ang mga karapatan ng mga mamimili at siguraduhin ang kalidad ng mga produkto at serbisyo na ibinibigay sa kanila.

Ang maganda pa sa mga mga programa ng ating pamahalaan ay nakatuon din sa pagpapaunlad ng pabahay ang administrasyon upang matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino sa ligtas at abot-kayang tahanan. Ipinapakita ng gobyerno ang kanilang suporta sa mga proyektong pabahay dahil sa hirap ng nangungupahan. Mas maganda na ang bawat pamilya ay may sariling tahanan.

Nais din ng administrasyon na maabot ang mga target na nakasaad sa Millennium Development Goals upang mapaunlad pa ang bansa. Pinapangunahan ng administrasyon ang pangmatagalang solusyon upang masiguro ang patuloy na paglago ng ekonomiya ng bansa.

Maging sa kalusugan ay isa sa mga prayoridad ng administrasyong Marcos. Lalo nat tayo ay dumanas ng pandaigdigang isyus sa kalusugan. Nais ng Pangulo na magkaroon ng libreng medikal ang lahat ng bawat Pilipinong walang kakayahan para makapagpagamot.

Konklusyon

Ang mga hakbang na ito ng Administrasyong Marcos ay naglalayong mapaunlad ang ekonomiya ng bansa at magbigay ng mga oportunidad sa mga Pilipino. Ang pamamalakad ng pamahalaan ay naka-focus sa pagtataguyod ng pagkakaisa at kooperasyon ng publiko at pribadong sektor upang matamo ang tagumpay ng bansa.

Sa kabila ng mga kontrobersya at kritisismo sa ilang aspeto ng pamamahala ni Marcos, hindi maikakaila ang kanyang ambisyong mapaunlad ang bansa at magbigay ng mas magandang kinabukasan sa mga Pilipino. Ang mga hakbang na ito ay nagpakita ng tatag ng pamumuno ni Marcos at patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa ibang administrasyon na magpakatotoo sa kanilang tungkulin para sa bayan.