Ang parol na ito ay kuha ng isang residente sa Barungan, Eastern Samar.

Sa bawat pagpasok ng Disyembre, hindi maiwasang magkaroon ng excitement at kasiyahan ang mga Pilipino sa pagdating ng Pasko. Ito ang panahon kung saan nagkakaisa ang bawat tao upang ipagdiwang ang pinakamahalagang selebrasyon sa bansa.

Ang Pasko sa Pilipinas ay higit pa sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Hesus. Ito rin ay pagkakataon upang muling magtipon ang pamilya, mga kaibigan, at mga mahal sa buhay. Mula sa simula ng Disyembre, malasakit at pagmamahal ang namamayani sa mga tahanan at kalye ng bawat komunidad.

Ngunit ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi lamang nasa mga regalo, kakanin, at pagdiriwang. Ito ay tungkol sa pagbibigay, pagmamahal, at pagkakasama ng mga Pilipino. Sa panahon ng Pasko, maraming taong nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan, tulad ng mga batang ulila at mga pamilyang nasalanta ng kalamidad. Ang pagtulong at pagbahagi ng kaligayahan ay bumubuo sa diwa ng Pasko sa puso ng bawat isa.

Sa huli, ang Pasko ay isang pagdiriwang na nagpapaalala sa atin na mahalaga ang pagkakaisa, pagmamahal, at pagbahagi. Ito ang panahon upang muling maisip natin ang tunay na diwa ng buhay at maipakita ang kabutihan sa kapwa.